• Chişinău, str. Romană 1
  • Luni - Vineri 8.30 - 16.00

Proiectul „Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilități de vedere”

Dragi beneficiari, colegi și parteneri,
Centrul LOW VISION are bucuria de Vă comunica că demarăm un proiect nou.


Proiectul „Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilități de vedere” este implementat de Asociația Obștească ”Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” (în continuare – Centrul „LOW VISION”)” din resursele European Union in the Republic of Moldova în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.


Proiectul se va axa pe promovarea unui document de politici privind sănătatea ochilor la nivel național și corelarea cu obiectivele-cheie de politică globală stabilite de Agenda ONU pentru dezvoltare durabilă 2030. Prin prestarea Serviciului psiho-social se va asigura reabilitarea și integrarea în cadrul social, educațional, profesional a persoanelor cu dizabilități de vedere și asociate.


Centrul LOW VISION are certitudinea că aceste activități vor asigura continuitatea intervențiilor în sprijinul persoanelor cu dizabilități de vedere și asociate și mai mult sprijin din partea factorilor de decizie la nivel național.

#servicii_sociale_mai_bune

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>