Act de Solidaritate cu Refugiații din Ukraina

Centrul „LOW VISION” este solidar cu persoanele refugiate din Ukraina și care au probleme oftalmologice sau au nevoie de ochelari de vedere. Persoanele cu astfel de necesități pot apela la 068284528 sau 022240330 și sunt așteptate la Centrul situat pe strada Romană 1, etaj 1, însoțite de un act de identitate. Echipa noastră va aprecia mult distribuirea acestui mesaj. #Ukraine_Moldova

Proiectul „Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilități de vedere”

Dragi beneficiari, colegi și parteneri,Centrul LOW VISION are bucuria de Vă comunica că demarăm un proiect nou. Proiectul „Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilități de vedere” este implementat de Asociația Obștească ”Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” (în continuare - Centrul „LOW VISION”)” din resursele European Union in the Republic of Moldova în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. Proiectul…