Colaborări

Centrul ”LOW VISION” susține o colaborare extinsă la nivel național și internațional în plan academic, instituțional și umanitar. Parteneriatele Centrului sunt dezvoltate din perspectiva realizării sarcinilor medicale și sociale în beneficiul persoanelor cu dizabilități de vedere și asociate, atât cu autorități centrale sau locale,, mediul asociativ sau profit. Acestea se bazează pe reciprocitate, durabilitate și se transpun în Acorduri de parteneriat semnate și relații constructive menite să genereze schimbări sociale și de sistem ample, precum și valorificarea resurselor și capacităților existente.