Anunțuri

Adresarea la serviciile Centrului ”LOW VISION” este posibilă prin programare prealabilă telefonică.

Este necesar ca pacienții să prezinte:

  • Actul de identitate personal. În cazul copiilor – Certificatul de naștere și Actul de identitate al reprezentantului legal care îl însoțește

  • Trimitere-Extras formular nr.027/e aprobată de Comisia Medico-Consultativă cu parafe.

  • Cartela medicală și extrasele consultațiilor oftalmologice anterioare

  • Dispozitivele de ajutor vizual utilizate (ex.: ochelari, lupe)