Centrul ”LOW VISION” urmărește să îmbunătățească condițiile de viață ale persoanelor cu dizabilități de vedere, susținând oportunități educaționale, servicii de îngrijire a sănătății, beneficii de securitate socială, respectarea drepturilor civile, formare profesională și alte servicii de sănătate și sociale. Aplicarea unei politici de nediscriminare este foarte importantă din perspectivă atitudinii alături de drepturile civile asigurate pentru persoanele cu dizabilități de vedere care necesită tipuri specifice de acțiuni pentru a promova accesibilitatea, integrarea deplină, egalitatea, independența, acceptarea și respectul pentru toate persoanele cu dizabilități de vedere.

Lucrăm alături de persoanele slab-văzătoare pentru a depăși barierele individuale și, prin lobby și campanie direcționată, informăm factorii de decizie, politicienii și mediul de afaceri pentru a genera schimbări pozitive. Prioritizăm participarea la diverse grupuri de lucru şi inițiative privind elaborarea, modificarea şi completarea politicilor, cadrului legal şi normativ privind incluziunea persoanelor cu deficiențe de vedere.