Proiecte

Activitatea Centrului este susținută prioritar prin intermediul colaborărilor cu partenerii și donatorii din țară și străinătate, precum și a proiectelor implementate pentru consolidarea sau extinderea serviciilor oferite, în cadrul cărora Centrul a participat în calitate de beneficiar, partener sau observator.

  • Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilități de vedere”, implementat de Centrul „LOW VISION” din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. Perioada de implementare: 01 noiembrie 2021 – 31 octombrie 2023.

  • Reabilitarea copiilor cu deficienţe de vedere de pe ambele maluri ale Nistrului”, realizat cu asistenţa Programului “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Perioada de implementare: mai 2014 – februarie 2015.

  • Egalitate de şanse pentru incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în învăţământul superior” finanţat de Fundaţia Soros-Moldova şi Fundația Soros România – Programul Est Est fără Frontiere. Perioada de implementare: mai 2012 – aprilie 2013.

  • Promovarea modelului privind incluziunea persoanelor nevăzătoare în actul decizional din Republica Moldova și Romania prin vot direct si secret”, implementat de Hilfswerk Austria în Moldova. Perioada de implementare: noiembrie 2010.