Centrul ”LOW VISION” susține și promovează reabilitarea copiilor și adulților slab văzători ale căror acuitate vizuală este de la 0,3 – până la percepția luminii la cel mai bun ochii sau câmpul vizual mai mic de 20o la cel mai bun ochi cu cea mai bună corecție și nu pot fi îmbunătățite cu ajutorul corecției optice, medicamentelor sau intervențiilor chirurgicale. Un pacient slab-văzător poate avea dificultăți legate de citire/scriere, mobilitate, conducerea mijloacelor de transport, recunoașterea fețelor.

Reabilitarea se referă la dezvoltarea strategiilor care să maximizeze vederea slabă pentru a menține independența beneficiarului. Acest proces vizează identificarea nevoilor beneficiarilor, furnizarea dispozitivelor asistive/de ajutor vizual și instruirea privind utilizarea acestora, pregătirea pentru orientare și mobilitate, sprijinul psihosocial și alte metode. Inovațiile în tehnologie și dispozitive oferă opțiuni suplimentare în reabilitarea vederii scăzute.

Centrul ”LOW VISION” prescrie și oferă dispozitivelor asistive/de ajutor vizual

  • ochelari complicați
  • ochelari cu magnificare
  • lupe de o largă varietate
  • filtre spectrale
  • dispozitive electronice: lupă digitală, sistem televizat cu circuit închis, etc.
  • telescoape, etc.