2%

Centrul „LOW VISION” este beneficiar al desemnării procentuale.

Centrul ”LOW VISION” este solidar cu persoanele cu vedere slabă care au nevoie de reabilitare. Puteți contribui la misiunea noastră prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit la orice oficiu fiscal din apropiere, completând formularul CET 18 și indicând codul fiscal al Centrului ”LOW VISION” 1014620005218

https://sfs.md/ro/pagina/desemneaza-2

În conformitate cu art. 152 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit la data-limită de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit, stabilită de legislația fiscală, în anul în care se face desemnarea este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual în folosul unuia dintre beneficiarii incluşi în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, odată cu prezentarea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală. Verificarea existenței datoriilor la impozitul pe venit se realizează după expirarea termenului de depunere a declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

Desemnarea procentuală de 2% din impozitul pe venit se referă la veniturile obținute în anul precedent celui în care are loc desemnarea procentuală.

Contribuabilii efectuează desemnarea procentuală prin depunerea declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală corespunzătoare, în termenul stabilit de legislaţia fiscală, în care indică codul fiscal al beneficiarului în secțiunea corespunzătoare desemnării procentuale, cu condiția achitării integrale şi în termen a impozitului pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea. La depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit, persoana fizică are dreptul să solicite informația privind existența/lipsa datoriilor la buget privind impozitul pe venit.

Desemnarea procentuală se efectuează în folosul unui singur beneficiar inclus în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, publicată anual de către Agenția Servicii Publice.