Misiune

Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” acționează pentru:

  • o abordare comprehensivă privind îngrijirea vederii și asigurarea accesului echitabil la servicii integrate
  • examinări medicale specializate acreditate la nivel național
  • tratament al retinopatiei diabetice prin metoda laser coagulării
  • reabilitare prin prescrierea și oferirea dispozitivelor asistive/de ajutor vizual
  • instruiri privind utilizarea dispozitivelor asistive prin aplicarea strategiilor de reabilitare compensatorii
  • suport și pledoarie în promovarea drepturilor persoanelor cu deficiențe de vedere
  • colaborare extinsă la nivel național și internațional în plan academic, instituțional și umanitar