Vederea slabă și Sănătatea mintală

Persoanele cu vedere slabă pot trăi sentimente de negare, nesiguranță, pierdere a independenței, durere, anxietate, jenă, modificări ale încadrării sociale sau depresie. În aceste cazuri, serviciile de consiliere sunt foarte importante. Din păcate, în Republica Moldova există carențe la capitolul infrastructură și servicii de consiliere adresate slab-văzătorilor, nevăzătorilor și familiilor acestora, care au nevoie de: îmbunătățirea încrederii în sinesoluționarea problemelor în siguranță și confidențialitaterecăpătarea echilibrul emoțional⠀abilități sociale îmbunătățite⠀reducerea anxietății și stresului multiplicate de deficiența de vedere. Centrul ”LOW VISION” promovează servicii accesibile și comprehensive adresate persoanelor cu vedere slabă și…