Noutăți

Major insurance providers accepted

DAREA DE SEAMĂ privind activitatea AO Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă ”LOW VISION” ( 01.01.2014 -31.12.2014)

DAREA DE SEAMĂ

privind activitatea

AO Centrul de Reabilitare MedicoSocială

pentru Persoane cu Vedere Slabă ”LOW VISION”

( 01.01.2014 31.12.2014)

 

 

 

 

 

I. DATE GENERALE

1.1 Infrastructură

Activitatea AO Centrul de Reabilitare MedicoSocială pentru Persoane cu Vedere Slabă ”LOW VISION” se desfăşoară în incinta CREPOR din or. Chişinau, spaţiul este arendat.

AO dispune de un birou pentru examen complex şi o sală unde sunt depozitate dispozitivele de corecţie optică şi ajutor vizual.

1.2 Personal

În cadrul Centrului activează :

 • 1. Medic oftalmololog 2

 • 2. Asistentă medicală 1(normă deplină)

 • 3. Infermieră 1(prin cumul)

 • 4. Contabil 1(prin cumul)

1.3 Servicii prestate

În cadrul AO Centrului de Reabilitare MedicoSocială pentru Persoane cu Vedere Slabă ”LOW VISION” se acordă asistenţă medicală oftalmologică specializată în domeniul vederii slabe. Centrul este înzestrat cu utilaj modern pentru diagnosticare (vizometrie, kerato si atorefractometrie, biomicroscopie, oftalmoscopie, perimetrie, şi alte explorări funcţionale), precum şi cu dispozitive speciale optice şi neoptice de ajutor vizual.

II. OBIECTIVELE PRINCIPALE ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII CENTRULUI:

Obiectiv 1. Acordarea serviciilor de reabilitare medicosocială pentru persoane cu vedere slabă în baza unei planificări individualizate cu implicarea familiei

Activităţi:

Au fost consultaţi 913 pacienţi, (în total 3766) pacienţi cu vîrsta diferită dintre care:

 •  Structura după mediu:

           – urban – 597 pacienţi

            rural 316 pacienţi

 •  După adresabilitate:

            primari 592 pacienţi, inclusiv adulţi 356, copii 236

           secundari 321 pacienţi, inclusiv adulţi 158, copii 163

 •  După gen:

         maturi – 514:                                                               copii(naştere 18 ani) 399 pacienţi:

           – m 172 pacienţi                                                           m 211 pacienţi

           – f 342 pacienţi                                                             f 188 pacienţi

· După vîrstă:

Nr. de pacienţi după grupurile de vîrstă
naştere- 7 ani

7-18 ani

19-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani 70-79 ani >80 ani
184 215 92 71 63 90 87 75 36

 

 •  Membrii SOM 151 pacienţi

      După categoriile de dizabilitate (bolilie ochiului):

 •  inv. Gr. I 192 pacienţi, dintre care:

             – maturi 119 pacienţi, inclusiv membrii SOM 82 pacienţi  

             – copii 73 pacienţi

 •  inv. Gr.II 145 pacienţi, dintre care:

            – maturi 107, inclusiv membrii SOM 66 pacienţi

            – copii 38 pacienţi

 •  inv. Gr.III 15 pacienţi, dintre care:

           – maturi 10 pacienţi, inclusiv membrii SOM 3 pacienţi

           copii 1 pacient

  După categoriile de dizabilitate generale total 81 pacienţi, inclusiv maturi 42, copii39

 •   inv. Gr. I 46 pacienţi, dintre care:

          maturi 16 pacienţi,

          copii 30 pacienţi

 •   inv. Gr. I I 34 pacienţi, dintre care:

         – maturi 25 pacienţi,

           copii 9 pacienţi ·

 •   inv. Gr.III  

            maturi 1 pacient

După diagnoze

  I . Anomaliile congenitale 278 de pacienţi

  II. Viciile de refracţie 270 de pacienţi

 • Miopiile 158
 • Hipermetropiile 112

  III. Patologia retinei  121 de pacienţi

  IV. Atrofia parţială a N.O. – 41 de pacienţi

  V. Glaucom 34 de pacienţi

 

Structura pe raioane:

1.Donduşeni 1              14. AneniiNoi 20               27. Soroca 1                        40. Cainari  1

2. Bălţi 1                       15. Drochia 6                    28. Tiraspol 218

3. Nisporeni 12             16. Făleşti 3                      29. Leova 7

4. Straşeni 15              17. Teleneşti 4                  30. Sîngerei 5

5. Floreşti 3                 18. Rezina 5                       31.Glodeni 4

6. Cantemir 12             19. Edineţ 1                        32. Cahul 4

7. Orhei 64                  20. Dubăsari 17                  33.Ocniţa 2

8. Ialoveni 11               21.Şoldăneşti 8                  34. Rîbniţa 1

9. Criuleni 16              22. Briceni 7                        35.Ceadîr Lunga 6

10.Căuşeni 4               23. Basarabeasca 17         36.Taraclia 1

11.Călăraşi 17            24.Comrat 5                        37. Vulcaneşti 0

12.Ungheni 21           25. Ştefan Vodă 8             38. Cimişlia 1

13.Hînceşti 84           26. Rîşcani 1                        39. Bender 2       

 

 

Obiectiv 2. Formarea unui sistem complex de asistenţă medicală şi psihopedagogică

 

Activităţi:

Acest obiectiv este realizat prin ridicarea nivelului de calificare şi profesionalism a personalului centrului.

Pe parcursul anului medicii oftalmologi au beneficiat de următoarle specializări (a se vedea Anexa 1).

 

Obiectiv 3. Crearea infrastructurii de informare şi reabilitare medicosocială a persoanelor cu vedere slabă

Activităţi:

1. Au fost citite lecţii în cadrul cursului de oftalmologie Catedra de Perfecţionare a Medicilor Oftalmologi, USMF “Nicolae Testemiţanu” (IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sf. Treime”).

2. Au fost desfăşurate 2 seminare cu tematica “Deficienţele de vedere şi metodele de reabilitare”, 1011 iunie, 12 decembrie 2014, .pentru medicii oftalmologi din municipiul Chişinău.

3. A fost desfăşurată masa rotundă cu genericul „Centrul de reabilitare MedicoSocială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” 5 ani de activitate”.

4. Au fost organizate şedinţe de informare, USM, SOM privind activitatea Centrului.

5. A fost celebrată Ziua Mondială a Vederii, cu genericul: „Gata cu Orbirea care poate fi evitată” , 09.10.2014.

6. A fost informată conducerea Ministerului Sănătăţii, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, (viceminiştrii şi miniştri), consilierii primministrului despre acticvitatea Centrului şi despre obiectivele prioritare ale centrului pentru anul 2015.

7. Au fost consultaţi copii cu defeicienţe de vedere din cadrul şcolii pentru copii cu slab văzători şi nevăzători din mun. Bălţi 15 copii, Gr. 135 din mun. Chişinău 18, Centrul de Intervenţie Precoce “Voinicel” 10.

Obiectiv 4. Extinderea serviiilor medicosociale prin crearea, dezvoltarea şi implementarea serviciilor medicale specializate, tehnologiilor noi

Activităţi:

Pacienţilor consultaţi au fost prescrise următoarele dispozitive de corecţie optică, neoptică şi ajutor vizual, astfel fiind implementate servicii şi tehnologii noi:

 •  Lupe (de mină cu şi fără sursă de lumină, cu suport cu şi fără sursă de lumină, aplicative, de buzunar ş.a.)   39;

 •  Hiperoculari 27;

 •  CCTV (sisteme televizate cu circuit închis) 49;

 •  Telescoape 6;

 •  Multilens 11;

 •  Filtre spectrale (diverse) 98;

 •  Ochelari de corecţie a viciilor de refracţie cu filtre spectrale (în hipermetropii, miopii, astigmatisme) 194;

 •  Alte dispozitive cum ar fi: mese pentru CCTV, tocuri etc

Obiectiv 5. Sensibilizarea opiniei publice privind situaţia persoanelor cu vedere slabă şi posibilităţile de reabilitare a acestora.

Activităţi:

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost realizate următoarele activităţi:

1. A fost elaborată şi deschisă pagina web.

2. A fost elaborat publicat şi prezentat un articol cu tematica Metodele de reabilitare a persoanelor cu deficienţe de vedere.

3. Au fost distribuite STVCÎ pentru 10 elevi slabvăzători 14 unităţi (Dubăsari, Briceni, Orhei, Bender, Chişinău, Tiraspol), pentru 4 studenţi 4 unităţi.

4. Prezentarea informaţiei referitor la Metodele de reabilitare a copiilor cu deficenţe de vedere, în cadrul emisiunilor televizate şi radio.

5. Vizită în cadrul grădiniţei specializate pentru copii cu deficienţe de vedere din or. Tiraspol. Scopul vizitei informarea colaboratorilor şi părinţilor copiilor despre posibilităţile de reabilitare a copiilor cu deficienţe de vedere.

6. A fost iniţiat proiectul: „Reabilitarea copiilor cu deficienţe de vedere de pe ambele maluri ale Nistrului”. Acest proiect este realizat cu asistenţa Programului “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană, cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Obiectivele proiectului sunt: Dotarea cabinetului oftalmologic din cadrul grădiniţei nr.44 din Tiraspol cu echipament pentru examen şi diagnostic; Examinarea oftalmologică specializată a copiilor cu deficienţe de vedere din cadrul grădinițelor specializate; Corecţia optică cu ajutorul ochelarilor si a dispozitivelor speciale (de corecţie optică şi ajutor vizual); Consolidarea capacităţilor umane privind reabilitarea medicosocială a copiilor cu deficienţe de vedere. Rezultatele proiectului în mare parte au fost realizate şi pînă la finisarea lui vor fi realizate în totalitate.

În perioada de referinţă obiectivele stabilite au fost realizate, fiind determinate unele direcţii prioritare pentru anul 2015.

III. DIRECŢII DE PERSPECTIVĂ ÎN DOMENIUL OFTALMOLOGIEI ÎN CADRUL CENTRULUI

Drept direcţii prioritare pentru anul 2015 au fost stabilite următoarele:

 1. Elaborarea şi implementarea Planului Naţional de Sănătate a Vederii cu Includerea serviciilor de reabilitare      a persoanelor cu dizabilităţi de vedere în cadrul acestuia.

2. Includerea serviciilor oferite de către Centrul „LOW VISION” în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu şi în Legea  Bugetului de Stat pentru anii viitori,

3. Încheierea acordului de colaborare între: 1.Centrul “LOW VISION”, 2. Guvern (Ministerul Sănătăţii ş.a.)    şi 3.Organizaţia Hjelp Moldova din Norvegia.

4. Dotarea Centrului “LOW VISION” şi clinicii de oftalmologie din cadrul USMF “Nicolae Testemițanu” cu cel mai  necesar echipament medical pentru tratamentul retinopatiilor diabetice Tomograf în Coerenţă Optică, Laser pentru  tratamentul retinopatiei diabetice , ş.a.

5. Finisarea proiectului Reabiitarea copiilor cu deficienţe de vedere de pe ambele maluri ale Nistrului., în cadrul    Programului “Susţinerea Măsurilor de  Promovare a Încrederii” , PROGRAMUL DE GRANTURI (GP-2015),  UNDP Moldova.

6. Implementarea în Republica Moldova a screeningului deficienţelor de vedere în comun cu medici oftalmologi din  instituţiile medicosanitare publice din ţară şi realizarea Programului de combatere a cecităţii evitabile la maturi si copii  sub egida OMS şi agenţiei IAPB.

7. De comun acord cu catedra oftalmologie a USMF “Nicolae Testemițanu”, Centrul “LOW VISION,” elaborarea și    înregistrarea specialității de Optometrie, care ar contribui enorm la reducerea cazurilor de vedere slabă și orbire  evitabilă ca consecință a viciilor de refracție necorijate (una dintre cela mai importante cauze ale deizabilităților de        vedere 51.5%).

 8. Pregătirea rapoartelor pentru şedinţele Asociaţiei oftalmologilor, congrese, conferinţe în problema optimizării            metodelor de reabilitare medicosocială a persoanlor cu deficienţe de vedere.

 9. Perfecţionarea în domeniul oftalmologiei şi vederii slabe.

10. Angajarea în cadrul centrului a unui psiholog şi/sau unui asistent social, care ar oferi suport beneficiarilor şi  familiilor acestora.

11. Organizarea work shopurilor şi seminarelor de instruire a medicilor  oftalmologi, medicilor de familie, asistenţilor sociali în domeniul reabilitării pacienţilor cu deficienţe de vedere moderate, profunde şi severe.

12. Analiza problemelor de ordin sociojuridic cu care se confruntă societatea  Republicii Moldova, care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor  fundamentale ale persoanelor cu deficienţe de vedere moderate, profunde şi severe.

 

 

 

 

29.01.2015

Preşedinte,

AO Centrul de Reabilitare

MedicoSocială pentru Persoane cu Vedere Slabă

”LOW VISION”                                                                                                                      Tatiana Ghidirimschi

 

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *